Finale ! Bangkok Fashion Avenue

งาน Bangkok Fashion Avenue จัดขึ้นเพื่อเปิดถนนสายสำคัญที่เป็นศูนย์รวมแหล่งซื้อขายแฟชั่น และเครื่องประดับ 5 แห่งทั่วกรุงเทพฯ จัดแฟชั่นโชว์ในรูปแบบที่ต่างกัน พร้อมด้วยความบันเทิงจากศิลปิน และร้านค้า เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นผู้ซื้อและนักท่องเที่ยว ให้ทราบถึงศักยภาพของย่านการค้าแฟชั่นในกรุงเทพมหานคร ด้วยการนำเสนอความสามารถอันหลากหลายของผู้ผลิตและนักออกแบบสินค้าแฟชั่นไทย ตลอดจนสร้างกระแสความนิยมให้กับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเลือกใช้สินค้าแบรนด์ไทยที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์แต่แฝงไปด้วยความทันสมัย รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าในแหล่งแฟชั่นต่างๆ มองเห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รองรับการเติบโตของตลาดแฟชั่นในอนาคต จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “บางกอก แฟชั่น อเวนิว 2014” (Bangkok Fashion Avenue 2014) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีบริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด เป็นบริษัทฯ รับผิดชอบดำเนินโครงการทั้งหมด ภายใต้แนวคิด “เอฟรี่แวร์ อีส แฟชั่น (Everywhere is Fashion) เพราะแฟชั่นอยู่ทุกหนแห่ง” โดยระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2557 ในย่านธุรกิจต่างๆ ดังนี้ จตุจักร, บางลำพู, ประตูน้ำ, สุขุมวิท, และสยาม

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมแฟชั่น วีค(Fashion Week) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าแฟชั่น หลังจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความตื่นตัวให้วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย จึงร่วมกับหน่วยงาน ภาคเอกชน และผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง 3 สาขา ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งในการพัฒนานั้น จำเป็นต้องพัฒนาทั้ง นวัตกรรม (Innovative) ผลิตภาพในการผลิต (Productivity) การออกแบบ (Design) และการตลาด (Marketing) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายเท่าในสินค้าแฟชั่นขั้นสุดท้าย (End Products) รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวให้ทราบว่าเมืองไทยนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ยังมีแหล่งแฟชั่นและสินค้าแฟชั่นที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเที่ยวและซื้อกลับไป โดยตั้งเป้าประเทศไทยเป็น “สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง (Fashion Shopping Paradise)” สำหรับทั้งนักลงทุน และนักท่องเที่ยว ดังนั้นจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายทั้งในมิติของพื้นที่และสินค้าเฉพาะอย่าง

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้กำหนด “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นผู้ซื้อและนักท่องเที่ยว ให้ทราบถึงศักยภาพของย่านการค้าแฟชั่นในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “บางกอก แฟชั่น อเวนิว 2014” (Bangkok Fashion Avenue 2014) ภายใต้แนวคิด “เอฟรี่แวร์ อีส แฟชั่น (Everywhere is Fashion) เพราะแฟชั่นอยู่ทุกหนแห่ง” โดยนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยในเครือของบริษัท โพสต์ฯ เป็นผู้ดำเนินจัดกิจกรรม โดยมี 2 กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ Bangkok Fashion Avenue 2014 โดยกิจกรรมแรกเป็นการจัดแฟชั่นโชว์ 5 รูปแบบซึ่งจะเดินสายจัดกิจกรรมแฟชั่น 5 ย่านการค้าแฟชั่นสำคัญของกรุงเทพฯ และกิจกรรมที่สองคือ Fashion Business Forum เป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรักแฟชั่น ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น ซึ่งแต่ละย่านก็จะมีแนวความคิดแตกต่างกันไปสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของย่านนั้นๆ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s