Special Report: Bangkok International Fashion Week 2017 | ISSUE

 

 

โดยปรกติแล้ว ISSUE มักออกแบบ คอลเลคชั่น เป็นการใช้ เรื่องเล่าจากการเดินทาง หรือ เรื่องเล่าผ่านงานศิลปะและหนังสือ แต่สำหรับ คอลเลคชั่นรับลมร้อนครั้งนี้ ISSUE ได้นำเสนอเรื่องราวของเกาะมะละกา ซึง UNESCO ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ประเภท มรดกทางวัฒนธรรม ในปี 2551 (เพิ่มเติม)  ซึ่งมะละกาเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของการผสมผสานทางวัฒนธรรม ประเพณี และ ศิลปะ เพราะเคยเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศ ทั้งประเทศจากยุโรป เช่น โปรตูเกส เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศแถบเอเชีย อย่าง ไทย และ ญี่ปุ่น  ซึ่งทั้งหมด ถูก แยกย่อยออกมาเป็น ลายพิมพ์ โดยมี คีย์ลุค

ของคอลเลคชั่น เป็นเสื้อฮาวาย ทั้งของชาย และ หญิง บนเนื้อผ้าพิเศษ ที่มีความเบาสบาย นอกจากนี้ยังมีการใช้ เทคนิคปักผ้าพิมพ์    และยังมีกลิ่นอายของความเป็น Sport wear และ Street wear เข้ามาผสมผสาน  คอลเลคชั่นนี้ จึง มี ทั้งสีสัน และความสนุกสนาน ยิ่งกว่าทุก คอลเลคชั่นที่ผ่านมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s