ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมมือกับซิสโก้ และฟูจิตสึ สู่การเป็น “Digital Connected Plant” (โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ) แห่งแรกในประเทศไทย” ด้วยเทคโนโลยี Pervasive Network สุดล้ำจากซิสโก้ และความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบจากฟูจิตสึ พร้อมปรับใช้ Industrial IoT (Internet of Things) – IIoT ตอบรับ Industry 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0)

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่ทุกภาคอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและการบริการ สำหรับภาคอุตสาหกรรม นับเป็นการพลิกโฉมวงการมาสู่ยุค Industry 4.0 (หรือ อุตสาหกรรม 4.0) ได้อย่างล้ำหน้าก่อนใคร ด้วยเทคโนโลยี IIOT (IndustryInternet of Things) อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตใหญเป็นอันดับ 17 ของโลก และมีส่วนช่วยสร้างจีดีพีของประเทศถึง 32.5 – 35.6 % มาตั้งแต่ปี 2554 – ปี2557 รวมถึงไอดีซี มีการคาดการณ์ว่าจุดติดตั้งอุปกรณ์ปลายทางของไอโอที (IoT) ทั่วโลกจะขยายตัวถึง 30,000 ล้านชุดในปี 2563 และคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับ IoT ทั่วโลก 36 ล้านล้านบาทในปี 2563 โดยในปี 2559 อุตสาหกรรมด้านการผลิตทั่วโลก มีการใช้จ่ายงบประมาณไปกับโซลูชันไอโอที (IoT) มากที่สุดถึง 6.4 ล้านล้านบาท ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นภาคธุรกิจที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) มากที่สุด สำหรับประเทศไทย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายด้าน IoT ของธุรกิจในประเทศทั้งหมดจะสูงถึง 30,000 ล้านบาทในปี 2563 และอุตสาหกรรมด้านการผลิตในประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายไปกับโซลูชันไอโอที (IoT) ถึง 16,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตที่ 13.2 % ตั้งแต่ปี 2558 – 2563

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ภายใต้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการจัดหา ติดตั้งเครือข่าย และที่ปรึกษาด้านไอที ขอเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าว “ก้าวสู่ Industry 4.0 ยกระดับการผลิตด้วย “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” (Digital Connected Plant) แห่งแรกของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต การทำงานร่วมกันในองค์กร รองรับการขยายตัวขององค์กร และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงยกระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย4.0” โดยผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 3 องค์กร: คุณ อิฑยา ศิริวสุกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง,  นาย วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน และ คุณอิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด  จะร่วมให้ข้อมูลในประเด็นดังนี้:

 

  • แนวคิด และความร่วมมือของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ,ซิสโก้ และฟูจิตสึ ในการติดตั้ง Pervasive Network เพือสร้าง “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” แห่งแรกในประเทศไทย ในการรองรับการใช้งาน “อินดัสเตรียล ไอโอที” (Industrial IoT) และก้าวสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” อย่างแท้จริง
  • วิสัยทัศน์ และแนวทางการนำระบบไอทีมาพัฒนาระบบงานต่างๆ ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
  • ปัจจัย ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในการปรับตัวเข้าสู่ Digital Transformation
  • ทิศทาง แนวโน้มธุรกิจ การแข่งขัน และการเตรียมตัวเพื่อตอบรับอุตสาหกรรม 4.0 ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยี และโซลูชั่นที่ช่วยให้ปูนซีเมนต์นครหลวง เปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ยกระดับกระบวนการการผลิต เพื่อการให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า
  • ประโยชน์และข้อได้เปรียบในแข่งขันจาก Digital Connected Plant
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s